Ikon #3 Evaloa.png

TRAUMEINFORMERET KROPSTERAPI
Uddannelse
 

Bliv Traumeinformeret Kropsterapeut

Skab trygge rum for alle slags mennesker

Som traumeinformeret kropsterapeut har du redskaber til at kunne behandle mennesker med traumer og samtidig selvindsigt og forståelse for din egen krop og historie. 

 

Traume er et ”buzzword” for tiden. Med god grund. At arbejde traumeinformeret, især i omsorgsfag, er en mangelvare. Forskning fortæller os, at vi ikke kan komme os og hele, hvis vi ikke føler os trygge. Samtidig  er vi (som lever nu) de første generationer, som har mulighed for at forstå og dermed forløse traumer- også dem som har været i vores familier i generationer. På uddannelsen lærer du, hvordan traumer ubevidst lagres i kroppen og kan styre vores adfærd og virkelighedsopfattelse. Du lærer at skabe trygge rum for mennesker og give dem redskaber til selvregulering samt at hjælpe dem til, langsomt over tid, at forløse traumer i kroppen. Samtidig arbejder du løbende med dig selv. Egen proces er en stor del af uddannelsen.

 

Første hold starter august 2022 – juni 2023

12 pladser

DSC07011-1web.jpg
Ikon #1 Evaloa.png

”Traumet er ikke det, der overgår os, men det, vi fastholder inden i, fordi vi savner et empatisk vidne.”

- Peter A. Levine

Efter uddannelsen kan du hjælpe dig selv og andre med:

 

 • At regulere nervesystem 

 • At lande i kroppen

 • At mærke behov og grænser

 • At finde vej efter sygdom, stress eller traume 

 • At forstå hvordan nervesystemet fungerer

 • At fremme kroppens evne til selvheling

 • At genbebo alle dele af kroppen

 • At slippe traumer i kroppen over tid​

Denne uddannelse er for dig som:

 

 • Arbejder terapeutisk
  Det kan være som kropsterapeut, coach, mentor, psykomotorisk terapeut, akupunktør, healer, zoneterapeut, doula eller med anden form for terapi.

 • Interesserer dig for selvudvikling

 • Gerne vil arbejde med traumer i kroppen

 • Er interesseret i nervesystemet

 • Er interesseret i  de helt subtile terapeutiske teknikker

 • Både interesserer dig for videnskab og kroppen som energisystem

INDHOLD PÅ UDDANNELSEN

 

11 undervisningsmoduler

1 modul om måneden

fredage 14.00 – 18.00

lørdage 10.00 – 16.00

Fredage får du teori om emnet og lørdage er vi ved briksene. Fredag er derfor mere en ”hoved-dag” og lørdag er til at integrere og kropsliggøre (embody) den nye viden ved briksene.

 

1 individuel session med Evaloa

At skulle holde rum for andre forudsætter at vi arbejder med os selv. Du får en lang session med mig Evaloa. (Du skal derudover selv sørge for et kontinuerligt forløb med en relevant kropsbehandler, mens uddannelsen pågår)

Skriftligt materiale til hvert modul

Op til hvert modul får du tilsendt skriftligt materiale  om det emne, vi skal arbejde med. Du har desuden din egen notesbog, som du løbende kan skrive og tegne i. Timerne for forberedelse til hver gang, er indregnet i uddannelsens samlede timeantal.

 

Øve-dage

Mulighed for øve-dage i HEL på Nørrebro, hvor der stilles brikse til rådighed og man kan øve sig på hinanden.

SWIPE FOR AT SE INDHOLDET PÅ MODULERNE:

MODUL 1

Introduktion til traumeinformeret kropsterapi

Intention for uddannelsen

Selvregulering af nervesystemet

Sansning af egen krop

Neutral tilstand 

HVAD ER ET TRAUME?

 

Udsættes vi for en overvældende oplevelse tidligt i livet, gentagende gange eller af særlig voldsom karakter, som følges af en følelse af tab af kontrol samt ingen at dele det med, så kan vi udvikle et traume. Det kan derefter dukke op som en stressreaktion i mere eller mindre uforudsigelige sammenhænge. Det er en tilstand, som mange lever med i forskellig grad. For nogle er det lidt hæmmende og for andre dikterer det, hvordan de lever deres liv. 

 

 Traumer kan altså opstå efter en enkelt oplevelse eller efter længere tids belastning af nervesystemet. Eksempelvis hvis vi vokser op med utryg tilknytning til vores primære omsorgspersoner. Tryg, tidlig tilknytning har desuden vist sig at være et af de bedste forebyggende midler mod traumer senere i livet. Oplevelsen af tryghed gør os med andre ord mere robuste mod livets slag.

 

Hvilke traumer, der ophober sig i vores krop og hvordan de kommer til udtryk, er individuelt. En voldsom situation kan få vidt forskellig betydning for to mennesker. Det, vi har til fælles er, at når oplevelsen er ovre, er det altafgørende for vores videre forløb, at vi genfinder tryghed og får reguleret nervesystemet i ro sammen med andre, rolige mennesker. Hvis ikke det sker, så bliver energien fra oplevelsen i kroppen. Det er af samme grund at dyr ryster sig og lader kroppen spjætte efter nærdødsoplevelser – de nulstiller deres autonome nervesystem fra den katatoniske ”frys”-tilstand. 

 

 

HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE TRAUMEINFORMERET KROPSTERAPEUT?

At arbejde kropsterapeutisk med mennesker med traumer, er et stort ansvar. Samtidig er der en kæmpe efterspørgsel på dette, fordi det netop virker at møde traumer der hvor de opstod: I kroppen! 

 

Traumebehandling kender de fleste til som en form for kognitiv/samtaleterapi uden videre inddragelse af kroppen. Et traume er dog en kropslig oplevelse, som kan bearbejdes og (over tid) frigives via kroppen. Som Traumeinformeret kropsterapeut arbejder du ud fra ideen om, at klientens krop selv sætter tempoet for bearbejdning af et traume. Som terapeut fremtvinger vi derfor ikke reaktioner. I stedet sætter vi trygge rammer for en gradvis og naturlig proces, styret af klientens eget nervesystem. Vi forbinder os (via en meditativ tilstand) med kroppens evne til selvheling og med den livsenergi som flyder i alt levende. Herfra lader vi heling opstå. Denne tilgang har jeg erfaret, skaber fundamentale, permanente forandringer for klienterne. Samtidig er risikoen for både en retraumatisering og omsorgstræthed lille.

 

Som terapeuter er det afgørende, at vi er vores egen historie bevidst og at vi kan regulere vores eget nervesystem.  At vi lægger egoet og ”fikse-mentaliteten” fra os og møder mennesket bag traumet fra hjertet. For at kunne det, skal vi formå at forblive forankret i os selv uden hverken at lade os rive med af eller afgrænse os fra klientens følelser. Vi skal kende vores styrker men også vores begrænsninger. Netop denne del kræver både træning og selvindsigt og uddannelsen er derfor også tænkt som en indre, terapeutisk rejse for alle studerende. Traumefarvandet skal navigeres med ro, dosering, blidhed og en kæmpe respekt. Vi skaber et trygt rum uden intentioner på klientens vegne, men giver plads til alt, hvad der kan dukke op uden at overvældes.

 

Vi har en grundlæggende forståelse af vores autonome nervesystem, neurofysiologi og anatomi og den evolutionære udvikling af dette og forstår hvordan de forskellige dele nervesystemet fungerer og lagrer hukommelse. På den måde, har vi altid et kort over det indre landskab, vi navigerer. Vi sanser subtile forandringer i det autonome nervesystem og kroppens energisystem. Vi mærker steder med mere eller mindre ”liv” i både vores egen- og klientens – krop, inviterer til små justeringer og skaber opmærksomhed om uhensigtsmæssige vaner.

 

Traumeinformeret kropsterapi tilbyder somatisk heling af kroppen på baggrund af evidensbaserede tilgange via tryghed, bevidsthed og langsom, rettidig viklen ud af det væv, som har skabt et forsvar af beskyttelse i kroppen. Lidt efter lidt og altid i kroppens eget tempo. Kroppen er ressourcefuld og holder alle svarene. Det spændende er, at det er først, når vi slipper ud af vores traumerespons, at vi rigtig kan mærke, hvem vi virkelig er..

 

 Uddannelsen er tænkt som et supplement til et allerede eksisterende (krops)terapeutisk/omsorgsfagligt virke. Redskaberne er i linje med traumeforskning og neurovidenskab indenfor området og adskiller sig fra anden dansk kropsterapeutisk traumebehandling. 

 

LIDT MERE INFO

 

Traumeinformeret Kropsterapi er en efteruddannelse i manuel, somatisk behandling af krop, nervesystem og traumer for terapeuter og mennesker i omsorgsfag.

 

Hvis man ikke har en uddannelse som kropsterapeut eller anden form for manuel behandling, kan man ansøge om optagelse skriftligt og indkaldes til samtale. Skriv til mig.

 

På Traumeinformeret kropsterapi går du over 11 måneder på et hold med andre. At følge hinandens udvikling som individer og gruppe er givende. Vi lærer meget af at være vidne til andres processer.

 

CERTIFICERING

 

Der er ikke en traditionel eksamen på uddannelsen. Du kan vælge imellem, om du afleverer en kort, skriftlig opgave eller får supervision på et oplæg du holder eller en behandling du giver. Det foregår helt udramatisk og i et trygt rum, på en måde hvor du kan blive i kroppen.

 

På baggrund af  dit samlede forløb på uddannelsen, vurderes det, om du får dit certifikat. Har du af en eller anden grund ikke udfoldet dit potentiale, så tager vi sammen stilling til hvad der er brug for.

EVALOA SCHOU

 

Jeg har en karriere som professionel danser og koreograf bag mig. Jeg er RAB registreret kropsterapeut fra Body all Mind og i slutningen af min uddannelse til (biodynamisk) kraniosakralterapeut. Bag mig har jeg et hav af kurser, mesterlæretimer og uddannelser indenfor yoga, reiki healing, meditation, osteopatiske teknikker, traumeterapi, kraniosakralterapi, og neuromuskulær træning.  Jeg har løbende studeret anatomi og fysiologi siden jeg var helt ung. De seneste år har nervesystemet, traumeteori- og forskning haft min store interesse.

 

Min kæphest er at skabe trygge rum for alle. At hjælpe mennesker lære at regulere deres nervesystem og finde tryghed og tillid til verden og andre mennesker. Til daglig behandler jeg i Sundhedshuset Hel på Nørrebro, som jeg ejer sammen med min partner Kris Holse (humanfysiolog og personlig træner).

Evaloa-P1400778.jpeg

DATOER FOR UDDANNELSEN

 

Fredage kl 14.00 -18.00

Lørdage Kl 10.00 – 16.00

 

1 modul: 

19 og 20 august 2022

 

2 modul:

16 og 17 september 2022

 

3 modul:

21 og 22 oktober 2022

 

4 modul:

25 og 26 november 2022

 

5 modul:

16 og 17 december 2022

 

6 modul:

13 og 14 januar 2023

 

7 modul:

17 og 18 februar 2023

 

8 modul:

24 og 25 marts 2023

 

9 modul:

21 og 22 april 2023

 

10 modul:

19 og 20 maj 2023

 

11 modul:

16, 17, 18 juni 2023

 

Sted:

HEL

Blågårdsgade 33, st 

(hjørnet af Blågårdsgade og korgade)

2200 Kbh N

 

Fravær på uddannelsen:

 Hvis du har mere end 15 % fravær på uddannelsen, certificeres du ikke. Du kan dog stadig deltage i undervisningen.

 

PRIS FOR UDDANNELSEN

50.000 kr

 

Ved tilmelding betales 5.000 kr.  Restbeløb trækkes i foråret. Du har mulighed for at betale restbeløbet i 3 rater à 15.000 kr.

Uddannelsen skal være betalt før start.

HANDELSBETINGELSER

 

Frokost er ikke inkluderet i prisen. Man skal selv medbringe lagen og tæppe på uddannelsesdage. 

 

HVAD KAN JEG BRUGE UDDANNELSEN TIL?

Efter uddannelsen vil du være i stand til at hjælpe mennesker ud fra et traumeinformeret perspektiv med deres kropslige og mentale udfordringer. De redskaber du får med er både med udgangspunkt i videnskab og mere intuitive, spirituelle og introspektive. Du vil efter uddannelsen føle dig sikker i at tage dig af mennesker selv med svære udfordringer.

 

Det kan f.eks. ske ved at have mennesker i behandling eller i forløb eller i dit nuværende virke som terapeut/behandler

 

Du kan også tage uddannelsen for din egen selvudvikling og bearbejdning af egne traumer. 

 

I forhold til Corona så følger vi sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer for uddannelsesinstitutioner. Hvis der sker nedlukning, rykkes undervisningsmoduler.

 

Uddannelsen indbefatter ikke uddannelse i virksomhedsstart eller regnskab som selvstændig.

 

Der er 115 timers  fysisk undervisning spredt over de 11 moduler. Der til kommer den individuelle session med Evaloa, øvedage og forberedelse til hvert modul. I alt er uddannelsen på 160 timer.

LITTERATURLISTE OM EMNET

 

Trauma and the unbound body, Judith Blackstone

Den tavse stemme, Dr. Peter A. Levine

The polyvagal Theory, Stephen W. Porges

The Polyvagal theory in Therapy, Deb Dana

SomatoEmotional Release, John E. Upledger

The Body Keeps the Score, Bessel Van Der Kolk

_DSC3039.jpg

”At arbejde med Evaloa har været en game changer.  Jeg har lært, hvad der sker i mit nervesystem, når jeg får det dårligt og i stedet for bare at undgå situationer, ved jeg nu hvordan jeg kan hjælpe mig selv. Jeg har haft PTSD hele mit liv og jeg føler endelig,  at jeg har fået kontakt til min krop! De første par gange på briksen gav mig en ro og tillid som manglede for at kunne slippe. Jeg kan ikke forklare hvad Evaloa gør, men jeg kan fortælle at jeg har fået mit liv tilbage uden at det var hverken skræmmende eller gjorde ondt.”

- Anonym klient