top of page
Evaloa_kropsterapi.jpg

TRAUMEINFORMERET KROPSTERAPI
Uddannelse

 

Bliv Traumeinformeret Kropsterapeut

Skab trygge rum for alle slags mennesker

Som Traumeinformeret Kropsterapeut har du redskaber til at behandle og skabe trygge rum for mennesker med traumer og samtidig selvindsigt og forståelse for din egen krop og historie. 

 

 

Traume er et ”buzzword” for tiden. Med god grund. At arbejde traumeinformeret, især i omsorgsfag, er en mangelvare. Forskning fortæller os, at vi ikke kan komme os eller hele, hvis vi ikke føler os trygge. Samtidig er vi, som lever nu, måske de første generationer i nyere tid, med reel mulighed for at forstå og dermed forløse og hele traumer- også dem som har været i vores familier i generationer. På uddannelsen lærer du, med udgangspunkt i Stephen Porges' Polyvagal teori, hvordan traumer ubevidst lagres i krop og nervesystem og bestemmer vores adfærd og virkelighedsopfattelse. Du lærer at skabe trygge rum for mennesker og give dem redskaber til selvregulering samt at hjælpe dem til, over tid, at hele traumer via kroppen. Al teori understøttes af sansebaserede øvelser og praksis og formidles med fokus på at kropsliggøre din viden. På den måde arbejder du løbende med dig selv. Egen proces er en stor del af uddannelsen. Som terapeuter kan vi ikke tage os selv ud af ligningen.

 Hold 2 starter august 2023 – juni 2024
16 pladser

”Traumet er ikke det, der overgår os, men det vi fastholder inden i, fordi vi savner et empatisk vidne.”

- Peter A. Levine

DSC01126-web.jpg

Efter uddannelsen kan du hjælpe dig selv og andre med:

 

 • At kortlægge og regulere nervesystem 
   

 • At lande i kroppen
   

 • At mærke behov og grænser

 • At forstå traumerespons, mønstre og tilknytning

 • At finde vej efter sygdom, stress eller traume 
   

 • At finde tryghed og blive opmærksom på ressourcer
   

 • At forstå hvordan nervesystemet fungerer og mærke det i egen krop
   

 • At fremme kroppens evne til selvheling
   

 • At bebo alle dele af kroppen
   

 • At hele traumer i krop og bindevæv
   

 • At danne trygge relationer

Denne uddannelse er for dig som:

 

 • Arbejder terapeutisk i omsorgsfag
  Det kan være som
  kropsterapeut
  , behandler, psykoterapeut, coach, samtaleterapeut, mentor, akupunktør, healer, doula eller med anden form for terapi. Der optages dog 75 % kropsterapeuter på uddannelsen. Resten af pladserne fordeles mellem andre relevante faggrupper.

 • Har erfaring med egenterapi.

 • Har erfaring som terapeut/behandler/i omsorgsfag.

 • Interesserer dig for selvudvikling

 • Gerne vil arbejde med traumer i kroppen

 • Er interesseret i nervesystemet og Polyvagal teori
   

 • Er interesseret i subtile terapeutiske teknikker og vores sanseapparat.
   

 • Både interesserer dig for nyere videnskab og kroppens energetiske udtryk

INDHOLD PÅ UDDANNELSEN

 


10 undervisningsmoduler + 1 eksamensmodul
1 modul om måneden

mandage 10.00 – 16.00

tirsdage 09.00 – 16.00

enkelte onsdage 09.00 - 16.00

eksamensmodulet er en weekend

Dagene indeholder både teori, øvelser, bevægelse og tid ved briksene. Vi pendulerer mellem at "fodre" hovedet, sanse, øve og kropsliggøre den nye viden og erfaring ved briksene. For at kunne gå til eksamen, skal man have deltaget i 85% af undervisningen og haft 50 prøvesessioner.

 

1 individuel session med Evaloa

At skulle holde rum for andre forudsætter at vi arbejder med os selv så vi ved, hvad der er vores og hvad, der er klientens. Du får en session med Evaloa. Du skal derudover selv sørge for et kontinuerligt forløb med en relevant kropsterapeut, mens uddannelsen pågår

Skriftligt materiale

Op til flere af modulerne får du tilsendt skriftligt materiale om det emne, vi skal dykke ned i. Du har din egen notesbog, som du løbende kan skrive og tegne i. Timerne for forberedelse til hver gang, er indregnet i uddannelsens samlede timeantal.

 

Øve-dage

Mulighed for at arrangere øve-dage, hvor der stilles brikse til rådighed og man kan øve sig på hinanden.

HVAD ER ET TRAUME?

Udsættes vi for en overvældende oplevelse tidligt i livet, gentagende gange eller af særlig voldsom karakter, som følges af en følelse af tab af kontrol samt ingen at dele det med, så kan vi udvikle et traume. Det kan derefter dukke op som en stressreaktion i mere eller mindre uforudsigelige sammenhænge. Det er en kropsligt forankret tilstand, som mange lever med i forskellig grad. For nogle er det lidt hæmmende og for andre dikterer det, hvordan de lever deres liv og alle deres relationer. 

 

Traumer kan altså opstå efter en enkelt oplevelse eller efter længere tids belastning af nervesystemet. Eksempelvis hvis vi vokser op med utryg tilknytning til vores primære omsorgspersoner. Tryg, tidlig tilknytning har desuden vist sig at være et af de bedste forebyggende midler mod traumer senere i livet. Oplevelsen af tryghed gør os med andre ord mere robuste mod livets slag. Et traume kan altså også være noget, vi har manglet i vores opvækst.

 

Hvilke traumer, der ophober sig i vores krop og hvordan de kommer til udtryk, er individuelt. En voldsom situation kan få vidt forskellig betydning for to mennesker. Det, vi har til fælles er, at når oplevelsen er ovre, er det altafgørende for vores videre forløb, at vi genfinder tryghed og får reguleret nervesystemet i ro sammen med andre, rolige mennesker, som vi føler os forbundet med. Hvis ikke det sker, så bliver energien fra oplevelsen i kroppen som en permanent indstilling i det autonome nervesystem. Det er af samme grund at dyr ryster sig og lader kroppen spjætte efter nærdødsoplevelser – de nulstiller deres autonome nervesystem fra den katatoniske ”frys”-tilstand. 

 

 

HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE TRAUME-INFORMERET KROPSTERAPEUT?

At arbejde kropsterapeutisk med mennesker med traumer, er et stort ansvar. Samtidig er der en kæmpe efterspørgsel på dette, fordi det netop virker at møde traumer der hvor de opstod: I kroppen! 

 

Traumebehandling kender de fleste til som en form for kognitiv/samtaleterapi uden videre inddragelse af kroppen. Et traume er dog i høj grad en kropslig oplevelse, som kan bearbejdes og (over tid) frigives via kroppen. Er det opstået, fordi vi har manglet noget fra vores omsorgspersoner som barn, kan dette ikke "forløses", men må heles i en tryg relation - over tid. Som Traumeinformerede Kropsterapeuter arbejder vi med respekt for, at klientens krop selv sætter tempoet for bearbejdning af et traume. Vi fremtvinger derfor ikke reaktioner eller sætter processer igang. I stedet danner vi trygge rammer for en gradvis og naturlig proces, styret af klientens egen krop og nervesystem. Vi forbinder os med vores egen krop, nervesystem og livsenergi og i mødet samler klientens krop enten ressourcer fra tryg samregulering og forbindelse eller griber chancen for at bearbejde noget. Ofte er det først når presset og utrygheden ved at skulle præstere som klient slipper, at kroppen kan gøre noget andet end den plejer. Denne tilgang skaber fundamental og permanent forandring for klienter, fordi processer kommer fra deres egen krop. Samtidig er risikoen for både en retraumatisering og sekundær traumer lille.

 

Som terapeuter er det afgørende, at vi er vores egen historie bevidst, kender vores "triggere" og at vi kan regulere vores eget nervesystem. At vi lægger egoet og ”fikse-mentaliteten” fra os og møder mennesket bag traumet fra hjertet men uden ambitioner på deres vegne. For at kunne det, skal vi formå at forblive forankret i os selv uden hverken at lade os rive med af eller afgrænse os fra klientens følelser. Vi skal kende vores styrker men også vores begrænsninger. Netop denne del kræver både træning og selvindsigt og uddannelsen er derfor også en indre, terapeutisk rejse for de studerende. Traumefarvandet skal navigeres med ro, dosering, blidhed og en kæmpe respekt. Vi skaber et trygt rum uden intentioner på klientens vegne, men giver plads til alt, hvad der kan dukke op.

 

Med uddannelsen får du en grundlæggende forståelse og fornemmelse af det autonome nervesystem ud fra Stephen Porges' Polyvagal teori. Du lærer om fascia, neurofysiologi og -anatomi og disse strukturers evolutionære samt embryologiske udvikling samt hvordan de forskellige dele af krop og nervesystem fungerer og lagrer hukommelse. Du lærer at  genkende de forskellige indstillinger i det autonome nervesystem i din egen krop og i klientens. På den måde, har du altid et kort over det indre landskab, du navigerer. Du træner at sanse subtile forandringer, mærke steder med mere eller mindre ”liv”, invitere til små justeringer, guide bevidsthed ned i kroppen og blidt skabe opmærksomhed om uhensigtsmæssige vaner.

Du lærer at skelne mellem traumereaktioner samt hvornår og hvortil, du kan videresende klienter, når de har brug for anden støtte, end den tilgangen dækker.

 

Traumeinformeret kropsterapi tilbyder somatisk heling af kroppen på baggrund af evidensbaserede tilgange via tryghed, bevidsthed og langsom, rettidig viklen ud af det væv, som har skabt et forsvar af beskyttelse i kroppen. Lidt efter lidt og altid i kroppens eget tempo. Kroppen er ressourcefuld, selvhelbredende og holder svarene. Det spændende er, at det er først, når vi slipper ud af vores traumerespons, at vi rigtig kan mærke, hvem vi virkelig er..

 

Uddannelsen er tænkt som et supplement til et allerede eksisterende (krops)terapeutisk/omsorgsfagligt virke. Redskaberne er i linje med traumeforskning og neurovidenskab indenfor området og adskiller sig fra anden dansk kropsterapeutisk behandling. 

 • Modul 1
  Introduktion Intention og rammer for uddannelsen Selvregulering Sansning af egen krop Neutralitet i terapi 19. og 20. august 2024
 • Modul 2
  Polyvagal teori 1 Det autonome nervesystem Neuroception Det sociale engageringssystem Samregulering og tryghedstegn Kroppens evne til selvhelbredelse 23. og 24. september 2024
 • Modul 3
  Polyvagal teori 2 At kortlægge arousal & ressourcer En rejse gennem tilstandene "Fawn" og blandede tilstande Hvordan reagerer jeg? Dobbeltrettet opmærksomhed 28. og 29. oktober 2024
 • Modul 4
  Centralnervesystemet Den tredelte hjerne Det somatiske nervesystem hjerte- hjerne kohærens Embryologi og tiden i maven 25. og 26. november 2024
 • Modul 5
  Traumer i kroppen 1 Bindevæv og interoception Kvaliteter, over- og underspænding Vævsorganisering og formskifte At bebo kroppen Unwinding 16., 17. og 18. december 2024
 • Modul 6
  Traumer i kroppen 2 Dosering, titrering og pendulering Tolerancevinduet 20., 21. og 22 januar 2025
 • Modul 7
  Energikroppen Midtlinje Hvordan sanser jeg? Energicentre Behov, grænser, følelser 17. og 18. februar 2025
 • Modul 8
  Tilknytning Tilknytning, relationer og udvikling Indre barn relationelle- og choktraumer heling og forløsning 24. og 25. marts 2025
 • Modul 9
  Transgenerationelle traumer Epigenetik og skyggearbejde Reparation af terapeutisk relation Tirsdag: Psykologfagligt perspektiv på traumer Krisehjælp, retraume og omsorgstræthed At videresende klienter 7. og 8. april 2025
 • Modul 10
  Naturen i helingsprocesser Elementerne, arketyper og natur i terapi Mini "vision quest" i naturen Livskraft og kvantefeltet Det autentiske selv (Vi er i naturen hele tirsdagen) 5. og 6. maj 2025
 • Modul 11
  Sidste modul Eksamen Certificering og fejring 9., 10. og 11. juni 2025

Jeg er tiltrukket af tilgangen, fordi den talte til mig som menneske. Den taler til noget grundlæggende, som stemmer overens med mine værdier; forbindelsen til hinanden, ro, arbejdet med at skabe tryghed i mennesker, så de kan komme sig selv nærmere. Det er den oplevelse, jeg selv har, både når jeg behandler, og når jeg selv bliver behandlet. Jeg kommer mig selv nærmere. Ikke bare i dette øjeblik, men tættere på hele min historie. Den bor i mig og bor i min krop. Den kan jeg på en anden måde få adgang til gennem den traumeinformerede metode. Det er vildt smukt,

- Amanda Houman, kropsterapeut

læs hele Amandas historie her
 

Evaloa129 kopier.jpg

HVAD KAN JEG BRUGE UDDANNELSEN TIL?

Efter uddannelsen vil du være i stand til at hjælpe mennesker ud fra et traumeinformeret perspektiv med deres kropslige og mentale udfordringer. De redskaber du får med er både med udgangspunkt i videnskab og mere intuitive, sansebaserede og introspektive. Fokus er dog altid primært på at vi kropliggør vores viden. Du vil efter uddannelsen føle dig sikker i at tage dig af mennesker selv med svære udfordringer. Det kan f.eks. ske ved at have mennesker i behandling eller i forløb eller i dit nuværende virke som terapeut/behandler. Du vil kende "røde flag" samt vide hvornår og hvortil, du evt. skal videresende. Du vil have en grundig forståelse af og fornemmelse for Polyvagal teorien og dermed sammenhængen mellem adfærd, virkelighedsopfattelse og det autonome nervesystem.

 

Uddannelsen indbefatter ikke uddannelse i virksomhedsstart eller regnskab som selvstændig.

IMG-4521.JPG

OM EVALOA SCHOU

 

Jeg er grundlægger af uddannelse i Traumeinformeret Kropsterapi og hovedunderviser. Bag mig har jeg en karriere som professionel danser og koreograf. Jeg er RAB registreret kropsterapeut og i slutningen af min uddannelse til (biodynamisk) kraniosakralterapeut. Jeg har et hav af kurser, mesterlæretimer og uddannelser indenfor yoga, reiki healing, meditation, osteopatiske teknikker, traumeterapi, kraniosakralterapi, og neuromuskulær træning.  Jeg har løbende studeret anatomi og fysiologi, siden jeg var helt ung. De seneste år har nervesystemet, bindevæv, traumeteori- og forskning haft min store interesse. Jeg har især specialiseret mig i Stephen Porges' Polyvagal teori, som jeg underviser i på flere kurser og uddannelser både i det etablerede system og i det "alternative".

Min kæphest er at skabe trygge rum for alle. At hjælpe mennesker lære at regulere deres nervesystem, bebo deres krop og finde tryghed og tillid til verden og andre mennesker. Til daglig behandler jeg i helbredshuset HEL på Nørrebro, som jeg ejer sammen med min partner Kris Holse (humanfysiolog og personlig træner).

GÆSTEUNDERVISERE

324795876_1097762254956467_2473773236657294184_n_edited.jpg

FENJAH GRØN arbejder med healing og bodywork og er fast assisterende underviser på uddannelsen. Hun er bl.a. uddannet indenfor dearmouring, faciliterer somatisk dansepraksis og assisterer på flere uddannelser med tantrisk og traumeinformeret tilgang.
Fenjah trækker på stor erfaring og fornemmelse for gruppedynamikker og det at holde rum. Samt en unik evne til fordybelse og forbindelse til det der er.

DSC_6629_edited.jpg

NICOLAJ JESPERSEN er biodynamisk kraniosakralterapeut og børneterapeut. Han underviser ved Institut for Biodynamisk Kranio Sakral terapi og på uddannelser i England og Tyskland. Nicolaj har en stor interesse i og viden om præ- og perinatal psykologi og de helt tidlige prægninger og er også uddannet i Integrativ Baby Terapi samt certificeret fra Heart Math Institute. Han har praktiseret yoga og meditation i 20 år og undervist begge dele næsten lige så længe. 

AC66E06C-A6C7-487F-A10B-B9BA6167F05E_edited.jpg

ANNALIE JØRGENSEN er psykoterapeut MPF, med bl.a efteruddannelser i kropsterapi, nervesystemet og tilknytning, og har desuden flere yogauddannelser, som hun trækker på, i sit arbejde med klienter siden 2010. Hendes speciale er fysisk og psykisk balance med fokus på nervesystemet, stressbelastninger og stressreduktion, samt tilknytning, udviklingspsykologi og bevidst forældreskab. 

220211-Rosa25107_edited.jpg

ROSA ØLLGAARD er autoriseret psykolog og uddannet på Københavns Universitet. Hun har arbejdet som krisepsykolog både internationalt for Red Barnet, nationalt i kommuner og pt som privat krisepsykolog. Rosa har mange års erfaring med undervisning i psykologisk førstehjælp, stresshåndtering og selvomsorg, når man arbejder med mennesker i krise. Rosa har altid fokus på tryghed som det vigtigste terapeutiske redskab til heling og gode terapiforløb.

LIDT MERE INFO

Traumeinformeret Kropsterapi er en efteruddannelse i ikke-invasiv manuel og somatisk behandling af krop, nervesystem og traumer for terapeuter og mennesker i omsorgsfag.

 

Hvis man ikke har en uddannelse som kropsterapeut eller anden form for manuel behandling, kan man ansøge om dispensation skriftligt via kontaktformularen.

 

På Traumeinformeret kropsterapi går du over 11 måneder på et hold med andre. At følge og bevidne hinandens udvikling som individer og gruppe kan både være udfordrende og berigende.

Mellem modulerne er det et krav, for at kunne certificeres, at du giver minimum 5 elev-behandlinger, hvor du kan øve dig på det nye håndværk. I starten kortere sessioner med klienter (det kan godt være venner og bekendte) uden de store udfordringer. Hvis du i forvejen er terapeut og udbyder sessioner, skal disse sessioner være særskilte og udbydes som elev-behandlinger i Traumeinformeret Kropsterapi. Dette er så du får et trygt rum uden præstationspres at øve dig i og så klienterne forstår, at du er under uddannelse. Sideløbende og efterfølgende integreres tilgangen organisk i dit liv og arbejde.

Der er 164 timers  fysisk undervisning spredt over de 10 moduler. Der til kommer den individuelle session med Evaloa, øveklienter, øvedage og forberedelse til hvert modul. I alt er uddannelsen på 250 timer.

I forhold til Corona så følger vi sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer for uddannelsesinstitutioner. Hvis der sker nedlukning, rykkes undervisningsmoduler.

CERTIFICERING

​For at kunne gå til eksamen, skal du have fremmøde på 85% og haft 50 prøvesessioner. 

 

Til eksamen afleverer du en opgave eller et andet kreativt produkt om et emne, vi har dækket på uddannelsen samt giver en behandling af en klient som superviseres af 2 af dine undervisere. Det foregår i et så trygt rum som muligt.

 

På baggrund af  dit samlede forløb på uddannelsen og med udgangspunkt i din eksamen, vurderes det, om du får dit certifikat. Har du af en eller anden grund ikke udfoldet dit potentiale, så tager vi sammen stilling til hvad der er brug for.

”At arbejde med Evaloa har været en game changer.  Jeg har lært, hvad der sker i mit nervesystem, når jeg får det dårligt og i stedet for bare at undgå situationer, ved jeg nu hvordan jeg kan hjælpe mig selv. Jeg har haft PTSD hele mit liv og jeg føler endelig,  at jeg har fået kontakt til min krop! De første par gange på briksen gav mig en ro og tillid som manglede for at kunne slippe. Jeg kan ikke forklare hvad Evaloa gør, men jeg kan fortælle at jeg har fået mit liv tilbage uden at det var hverken skræmmende eller gjorde ondt.”

- Anonym klient

dsc09924.jpg

TIDER FOR UDDANNELSESDAGE

 

Mandage kl 10.00 -16.00

Tirsdage kl 09.00 – 16.00

 De to onsdage kl 09.00 - 16.00

Sidste modul er fredag, lørdag og søndag

STED

 

NOR: Nordic Health House

 

Hejrevej 30, 3.sal, 2400 København NV

PRIS FOR UDDANNELSEN

58.000 kr

 

Ved tilmelding betales 5.000 kr.  Restbeløb betales før start. Du har mulighed for at betale restbeløbet i 4 rater à 13.250 kr.

Uddannelsen skal være betalt før start. 

Hvis du er interesseret i uddannelsen, men har brug for længere tid til afbetaling,

kan du kontakte Evaloa om mulighederne.

HANDELSBETINGELSER

 

Frokost er ikke inkluderet i prisen. Man skal selv medbringe lagen og tæppe på uddannelsesdage. 

Ansøgningsskema

ANSØGNINGSSKEMA

Tak. Jeg vender tilbage til dig hurtigst muligt.

LITTERATURLISTE

(til inspiration)
 

Den følsomme hjerne, Susan Heart

Trauma and the unbound body, Judith Blackstone

Den tavse stemme, Dr. Peter A. Levine

The polyvagal Theory, Stephen W. Porges

The Polyvagal theory in Therapy, Deb Dana

The Body Keeps the Score, Bessel Van Der Kolk

bottom of page