top of page
EvaloaPortrætSH-5.jpg

TRAUMEINFORMERET KROPSTERAPI
Uddannelse

Bliv bekendt med tryghedens kraft

 Bliv Traumeinformeret Kropsterapeut

På uddannelse i Traumeinformeret Kropsterapi undervises du i at behandle og skabe trygge rum for mennesker med traumer og samtidig inviteres du på en personlig rejse mod selvindsigt og forståelse for din egen krop og historie. 

EvaloaPortrætSH-1.jpg

 Hold 3 starter august 2024 – juni 2025
18 pladser

Traume er et buzzword for tiden. Med god grund. At interessere sig for kroppens ubevidste forsvar via sanser og reaktionsmønstre, kan give adgang til livsenergi, glæde og resiliens. Det traumeinformerede perspektiv er stadig en sjældenhed, selvom nyere forskning fortæller os, at vi ikke kan komme os eller hele, hvis vi ikke føler os trygge og at tryghed er en individuel størrelse. Viden som jeg tror i fremtiden vil revolutionere måden vi drager omsorg for os selv og andre på. Samtidig er vi, som lever nu, de første generationer i nyere tid, med reel mulighed for at forstå og hele traumer- også dem som har været i vores familier i generationer. På uddannelsen undervises du, bl.a. med udgangspunkt i Stephen Porges' Polyvagal teori, i hvordan traumer lagres i væv og nervesystem og styrer adfærd og virkelighedsopfattelse. Terapeutens egen krop og ubevidste reaktionsmønstre, kan ikke tages ud af ligningen i mødet med klienten. Vi er en del af feltet. Derfor er redskaber til selvregulering både til terapeut og klient. Det er terapeutens evne til at skabe basis for tryg alliance og samregulering, som over tid kan hele traumer i kroppen uden tvang eller overvældelse. Al teori understøttes af sansebaserede øvelser og praksis og formidles med fokus på at kropsliggøre din viden. På den måde arbejder du løbende med dig selv så læringen opstår via din kropslige erfaring.  Egen proces er en stor del af uddannelsen. 

EvaloaPortræt-11.jpg

”Traumet er ikke det, der overgår os, men det vi fastholder inden i, fordi vi savner et empatisk vidne.”

- Peter A. Levine

Du undervises blandt andet i:

 

 • At kortlægge og skabe fleksibilitet i nervesystemet ud fra Polyvagalteorien

 • Traumerespons og blandede tilstande som Frys og Fawn (at blive medgørlig) 

 • At lande i og bebo kroppen via sanseanatomiske meditationer

 • Selvregulering og samregulering
   

 • At mærke og navigere i kropslige sanser og processer

 • At forstå adfærd og tilknytning fra et kropsligt og neurofysiologisk perspektiv

 • At finde vej efter sygdom, stress eller traume

 • Tilknytningsteori og indre barn alliance

 • At mærke energicentre og kroppens subtile lag

 • At finde tryghed og blive opmærksom på lyspunkter, triggere og indre/ydre ressourcer

 • Dosering og pendulering

 • At støtte kroppens viklen ud af traumebundet væv.

 • Nervesystemets overordnede funktioner og at mærke det i egen krop

 • Skyggearbejde og transgenerationelle prægninger

 • Nervesystemet og hjernens modning og organisering, embryologi og tidlig udvikling

 • Kroppens evne til selvheling

 • At møde traumer på en tidslinje i krop og bindevæv

Denne uddannelse er for dig, som: 

(kan nikke genkendende til flere af følgende)

 • Har erfaring som terapeut, behandler eller facilitator af terapeutiske rum. Det kan være som kropsterapeut, psykolog, psykoterapeut, behandler, yogalærer samt relevante omsorgsfag. Der optages optimalt 50 % kropsterapeuter på uddannelsen.

 • Har erfaring med egenterapi og heling

 • Interesserer dig for selvudfoldelse og autenticitet

 • Glædes ved læring som er praksisorienteret, cirkulær og tager udgangpunkt i dig og dine gaver og begrænsninger

 • Gerne vil arbejde med traumer og ressourcer i kroppen

 • Er klar til at have prøveklienter allerede fra første modul

 • Er interesseret i nervesystemet og Polyvagal teori
   

 • Er interesseret i subtile terapeutiske teknikker, bindevævet og vores sanseapparat
   

 • Både interesserer dig for nyere videnskab og kroppens sanselige og energetiske udtryk

 • Er åben for at lære om kroppens mere subtile sprog 

 • Har man ingen tidligere erfaring, er man altid velkommen til at søge dispensation (samme ansøgningsformular)

INDHOLD PÅ UDDANNELSEN

 


10 undervisningsmoduler + 1 eksamensmodul
1 modul om måneden


mandage 10.00 – 16.00

tirsdage 09.00 – 16.00

enkelte onsdage 09.00 - 16.00

eksamen er sidste modul
 

Dagene indeholder både teori, øvelser, bevægelse og tid ved briksene. Vi pendulerer mellem at "fodre" hovedet, sanse, øve og kropsliggøre den nye viden og erfaring ved briksene. For at kunne gå til eksamen, skal man have deltaget i 85% af undervisningen, været i egenterapi og haft 50 prøvesessioner. Der 160 timers fysisk undervisning. Uddannelsen er på 250 timer i alt. 

 

1 individuel session med Evaloa


At skulle holde rum for andre forudsætter at vi arbejder med os selv så vi ved, hvad der er vores og hvad, der er klientens. Du får en session med Evaloa som kan bruges på supervison eller terapi. Du skal derudover selv sørge for et kontinuerligt forløb med en relevant kropsterapeut, mens uddannelsen pågår

Skriftligt materiale


Op til flere af modulerne får du tilsendt skriftligt materiale om det emne, vi skal dykke ned i. Du har din egen notesbog, som du løbende kan skrive og tegne i. Timerne for forberedelse til hver gang, er indregnet i uddannelsens samlede timeantal.

 

Øve-dage


Mulighed for at arrangere øve-dage nogle weekender, hvor der stilles brikse til rådighed og man kan øve sig på hinanden.

HVAD ER ET TRAUME?

Udsættes vi for en overvældende oplevelse tidligt i livet, gentagende gange eller af særlig voldsom karakter, som følges af en følelse af tab af kontrol samt ingen at dele det med, så kan vi udvikle et traume. Det kan derefter dukke op som en stressreaktion i mere eller mindre uforudsigelige sammenhænge. Det er en kropsligt forankret tilstand, som mange lever med i forskellig grad. For nogle er det lidt hæmmende og for andre dikterer det, hvordan de lever deres liv og alle deres relationer. 

 

Traumer kan altså opstå efter en enkelt oplevelse eller efter længere tids belastning af nervesystemet. Eksempelvis hvis vi vokser op med utryg tilknytning til vores primære omsorgspersoner. Tryg, tidlig tilknytning har desuden vist sig at være et af de bedste forebyggende midler mod traumer senere i livet. Oplevelsen af tryghed gør os med andre ord mere robuste mod livets slag. Et traume kan altså også være noget, vi har manglet i vores opvækst.

 

Hvilke traumer, der ophober sig i vores krop og hvordan de kommer til udtryk, er individuelt. En voldsom situation kan få vidt forskellig betydning for to mennesker. Det, vi har til fælles er, at når oplevelsen er ovre, er det altafgørende for vores videre forløb, at vi genfinder tryghed og får reguleret nervesystemet sammen med mennesker, som vi føler os forbundet med. Hvis ikke det sker, så bliver energien fra oplevelsen i kroppen som en permanent indstilling i det autonome nervesystem. Det er af samme grund at dyr ryster sig og lader kroppen spjætte efter nærdødsoplevelser – de nulstiller deres autonome nervesystem fra en kollaps- eller frystilstand. Vi har heldigvis også en masse styrker og ressourcer med os. Ellers var vi her slet ikke. På uddannelsen vil du opleve at fokus ofte er på tryghed og forbindelse mere end på traumer. Det er nemlig via tryghed, forbindelse og i kontakt med vores livskraft, at vi heler.

HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE TRAUME-INFORMERET KROPSTERAPEUT?

At arbejde kropsterapeutisk med mennesker med traumer, er et stort ansvar. Samtidig er der en kæmpe efterspørgsel på dette, fordi det netop virker at møde prægninger, der hvor de opstod: nemlig i kroppen. Da alle mennesker har en historie og ofte mere eller mindre gavnlige reaktionsmønstre kodet ind i deres krop og nervesystem, er det vigtigt at forstå de ubevidste mekanismer, som er i spil, når vi påtager os en terapeutisk rolle. I klienterne, men lige så høj grad i os selv

 

Terapi kender de fleste til,  som en form for samtale uden videre inddragelse af kroppen. Et traume er dog i høj grad en kropslig oplevelse, som kan bearbejdes og (over tid) frigives eller via kroppen. Er det opstået, fordi vi har manglet noget fra vores omsorgspersoner som barn, kan dette ikke "forløses", men må heles i en tryg relation - over tid. Som Traumeinformeret Kropsterapeut arbejder vi med respekt for, at klientens krop selv sætter tempoet for vores tid med dem. Vi fremtvinger derfor ikke reaktioner eller sætter processer igang. I stedet bestræber vi os på at danne trygge rammer for en gradvis og naturlig proces, styret af klientens egen krop og nervesystem. Vi forbinder os med vores egen krop, nervesystem og livsenergi og i mødet samler klientens krop ofte enten ressourcer fra tryg samregulering og forbindelse eller griber chancen for at bearbejde noget. Ofte er det først når presset og utrygheden ved at skulle præstere som klient slipper, at kroppen kan gøre noget andet end den plejer. Vi har altså som TIK terapeuter ikke en agenda for vores klienters heling.

 

Vi oplever, at TIK tilgangen skaber fundamental og permanent forandring for klienter, fordi processer kommer fra deres egen krop. Samtidig er risikoen for både en retraumatisering og sekundær traumer lille.

 

Som terapeuter er det afgørende, at vi er vores egen historie bevidst, kender vores triggere og at vi kan regulere vores eget nervesystem. At vi lægger egoet og fikse-mentaliteten fra os og møder mennesket bag traumet fra hjertet men uden ambitioner på deres vegne. For at mødet sker der fra, må vi forblive forankret i os selv uden hverken at lade os rive med af eller afgrænse os fra klientens følelser. Vi skal kende vores styrker men også vores begrænsninger. Netop denne del kræver både træning og selvindsigt og uddannelsen er derfor også en indre, terapeutisk rejse for de studerende. Traumefarvandet skal navigeres med ro, dosering, blidhed og en kæmpe respekt. Et trygt, traumeinformeret rum er uden intentioner på klientens vegne, men giver plads til hvad, der kan dukke op.

 

På uddannelsen præsenteres du for

 

 •  en grundlæggende, kropsligt forankret indføring i det autonome nervesystem ud fra Stephen Porges' Polyvagal teori. En teori som danner en solid base for TIK tilgangen til traumer.

 •  indgående viden og nyeste forskning i fascia, neurofysiologi og -anatomi og disse strukturers evolutionære samt embryologiske udvikling samt hvordan de forskellige dele af krop og nervesystem fungerer og lagrer hukommelse.

 • undervisning og træning i at genkende de forskellige indstillinger i det autonome nervesystem i din egen krop og i klientens. Så du altid har et kort over det indre landskab, du navigerer.

 • undervisning og træning i at sanse subtile forandringer i krop og stemning, mærke steder med mere eller mindre ”liv”, invitere til små justeringer, guide bevidsthed ned i kroppen og blidt skabe opmærksomhed om uhensigtsmæssige vaner.

 • undervisning og træning i at fornemme din energikrop, dit sansesystem og dine unikke gaver ifht at opfange helt subtile signaler samt træning i at skelne mellem hvad der er dit og hvad der er klientens.

 • træning i at skelne mellem traumereaktioner samt undervisning i retraume, omsorgstræthed og hvornår og hvortil, du kan videresende klienter, når de har brug for anden støtte, end den tilgangen dækker.

 • guidance i sansebaseret bevægelsespraksis med Fenjah eller Evaloa til de fleste moduler

 

Traumeinformeret kropsterapi har fokus på i somatisk heling af kroppen på baggrund af evidensbaserede tilgange via tryghed, bevidsthed og langsom, rettidig viklen ud og omorganisering af det væv, som har skabt et forsvar af beskyttelse i kroppen. Lidt efter lidt og altid i kroppens eget tempo. Kroppen er ressourcefuld, selvhelbredende og holder svarene. Det spændende er, at det ofte først er, når vi slipper ud af vores traumerespons, at vi rigtig kan mærke, hvem vi virkelig er..

 

Uddannelsen er tænkt som et supplement til et eksisterende (krops)terapeutisk/ omsorgsfagligt virke. Redskaberne som anvendes i tilgangen er både i linje med traumeforskning og neurovidenskab indenfor området og mere sanse- og erfaringsbaserede. TIK adskiller sig fra anden dansk kropsterapeutisk behandling. 

 • Modul 1
  Introduktion Intention og rammer for uddannelsen Selvregulering Sansning af egen krop Neutralitet i terapi 19. og 20. august 2024
 • Modul 2
  Polyvagal teori 1 Det autonome nervesystem Neuroception Det sociale engageringssystem Samregulering og tryghedstegn Kroppens evne til selvhelbredelse 23. og 24. september 2024
 • Modul 3
  Polyvagal teori 2 At kortlægge arousal & ressourcer En rejse gennem tilstandene "Fawn" og blandede tilstande Hvordan reagerer jeg? Dobbeltrettet opmærksomhed 28. og 29. oktober 2024
 • Modul 4
  Centralnervesystemet Den tredelte hjerne Det somatiske nervesystem hjerte- hjerne kohærens Embryologi og tiden i maven 25. og 26. november 2024
 • Modul 5
  Traumer i kroppen 1 Bindevæv og interoception Kvaliteter, over- og underspænding Vævsorganisering og formskifte At bebo kroppen Unwinding 16., 17. og 18. december 2024
 • Modul 6
  Traumer i kroppen 2 Dosering, titrering og pendulering Tolerancevinduet 20., 21. og 22 januar 2025
 • Modul 7
  Energikroppen Midtlinje Hvordan sanser jeg? Energicentre Behov, grænser, følelser 17. 18. & 19 februar 2025
 • Modul 8
  Tilknytning Tilknytning, relationer og udvikling Indre barn relationelle- og choktraumer heling og forløsning 24. og 25. marts 2025
 • Modul 9
  Transgenerationelle traumer Epigenetik og skyggearbejde Reparation af terapeutisk relation Tirsdag: Psykologfagligt perspektiv på traumer Krisehjælp, retraume og omsorgstræthed At videresende klienter 7. og 8. april 2025
 • Modul 10
  Naturen i helingsprocesser Elementerne, arketyper og natur i terapi Mini "vision quest" i naturen Livskraft og kvantefeltet Det autentiske selv (Vi er i naturen hele tirsdagen) 5. og 6. maj 2025
 • Modul 11
  Sidste modul Eksamen Certificering og fejring 9., 10. og 11. juni 2025

Jeg er tiltrukket af tilgangen, fordi den talte til mig som menneske. Den taler til noget grundlæggende, som stemmer overens med mine værdier; forbindelsen til hinanden, ro, arbejdet med at skabe tryghed i mennesker, så de kan komme sig selv nærmere. Det er den oplevelse, jeg selv har, både når jeg behandler, og når jeg selv bliver behandlet. Jeg kommer mig selv nærmere. Ikke bare i dette øjeblik, men tættere på hele min historie. Den bor i mig og bor i min krop. Den kan jeg på en anden måde få adgang til gennem den traumeinformerede metode. Det er vildt smukt,

- Amanda Houman, kropsterapeut

læs hele Amandas historie her
 

EvaloaPortrætSH-2.jpg
At arbejde kropsterapeutisk med mennesker med traumer, er et stort ansvar. Samtidig er der en kæmpe efterspørgsel på dette, fordi det netop virker at møde traumer der hvor de opstod: I kroppen! 

HVAD KAN JEG BRUGE UDDANNELSEN TIL?

Du kan bruge TIK uddannelsen til at støtte dig selv og andre mennesker ud fra et traumeinformeret perspektiv med kropslige og mentale udfordringer. De redskaber du er blevet undervist i er både med udgangspunkt i videnskab og mere intuitive, sansebaserede og introspektive. Al viden vil du under uddannelsen have været inviteret til at afprøve og mærke i egen krop og under egne hænder. Du vil efter uddannelsen kunne bruge det, du har lært på ret forskellige måder. Det kan f.eks. ske ved at se klienter til sessioner eller i forløb eller i dit nuværende virke med mennesker. Det kan også være at du har taget uddannelsen mere for din egen udfoldelse. Læring på TIK uddannelsen er cirkulært og du vil måske opleve at nogle emner, vi har dækket, lander lettere i din krop end andre. Derfor vil det ofte også være helt individuelt præcis hvad, man tager med fra uddannelsen. Du vil have lært at kende "røde flag" samt vide hvornår og hvortil, du evt. skal videresende. Du vil have studeret og afprøvet Polyvagalteorien og dermed sammenhængen mellem adfærd, virkelighedsopfattelse og det autonome nervesystem. Du vil kunne bruge den viden til feks at lære klienter at kortlægge og regulere deres eget autonome nervesystem. Samtidig har du brugt tid på at navigere i kroppens sprog og tilstande, som kommer til udtryk i vævet som spænding eller kollaps og på hvordan man støtter kropppens egen iboende evne til at omorganisere sig og hele.

 

Uddannelsen indbefatter ikke uddannelse i virksomhedsstart eller regnskab som selvstændig.

EvaloaPortrætSH-14_edited.jpg

OM EVALOA SCHOU

 

Jeg er grundlægger af uddannelse i Traumeinformeret Kropsterapi og hovedunderviser. Bag mig har jeg en karriere som professionel danser og koreograf. Jeg er RAB registreret kropsterapeut og i slutningen af min uddannelse til (biodynamisk) kraniosakralterapeut. Jeg har et hav af kurser, mesterlæretimer og uddannelser indenfor yoga, reiki healing, meditation, osteopatiske teknikker, traumeterapi, kraniosakralterapi, og neuromuskulær træning.  Jeg har løbende studeret anatomi og fysiologi, siden jeg var helt ung. De seneste år har nervesystemet, bindevæv, traumeteori- og forskning haft min store interesse. Jeg har især specialiseret mig i Stephen Porges' Polyvagal teori, som jeg underviser i på flere kurser og uddannelser både i det etablerede system og i det "alternative".

Min kæphest er at skabe så trygge rum som muligt. At hjælpe mennesker lære at regulere deres nervesystem, bebo deres krop og finde tryghed og tillid til verden og andre mennesker. Til daglig har jeg sessioner i helbredshuset HEL på Nørrebro, som jeg ejer sammen med min partner Kris Holse (humanfysiolog og personlig træner).

GÆSTEUNDERVISERE

324795876_1097762254956467_2473773236657294184_n_edited.jpg

FENJAH GRØN arbejder med healing og bodywork og er fast assisterende underviser på uddannelsen. Hun er bl.a. uddannet indenfor dearmouring, faciliterer somatisk dansepraksis og assisterer på flere uddannelser med tantrisk og traumeinformeret tilgang.
Fenjah trækker på stor erfaring og fornemmelse for gruppedynamikker og det at holde rum. Samt en unik evne til fordybelse og forbindelse til det der er. Fenjah læser desuden på Rudolph Steiner seminariet.

DSC_6629_edited.jpg

NICOLAJ JESPERSEN er biodynamisk kraniosakralterapeut og børneterapeut. Han underviser ved Institut for Biodynamisk Kranio Sakral terapi og på uddannelser i England og Shanghai. Nicolaj har en stor interesse i og viden om præ- og perinatal psykologi og de helt tidlige prægninger og er også uddannet i Integrativ Baby Terapi samt certificeret fra Heart Math Institute. Han har praktiseret yoga og meditation i 20 år og undervist begge dele næsten lige så længe. 

IMG-5025_edited.jpg

HEATHER SMITH har over 30 års erfaring som terapeut og underviser indenfor komplementær medicin, personlig udvikling, meditation, shamanisme og spiritualitet. Hun er medstifter af Institut for Biodynamisk Kranio-Sakral terapi og er også en erfaren og børnebehandler. Hun har arbejdet internationalt i bl.a. Rusland og Ukraine, hvor hun bla. a. har undervist osteopater i børnebehandling. Hun har skrevet bogen "I samklang med Helheden - Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi og forbindelsen til alting enhed".

220211-Rosa25107_edited.jpg

ROSA ØLLGAARD er autoriseret psykolog og uddannet på Københavns Universitet. Hun har arbejdet som krisepsykolog både internationalt for Red Barnet, nationalt i kommuner og pt som privat krisepsykolog. Rosa har mange års erfaring med undervisning i psykologisk førstehjælp, stresshåndtering og selvomsorg, når man arbejder med mennesker i krise. Rosa har altid fokus på tryghed som det vigtigste terapeutiske redskab til heling og gode terapiforløb.

”Jeg kom hos Evaloa til Traumeinformeret Kropsterapi over en langvarig sygemelding med stress og depression. Jeg har følt mig tryg fra allerførste gang og er altid gået derfra med håb. Hun har lært mig at mærke kroppen, sansninger og hvor følelserne sidder, at være med dem og samtidig finde trygge, rolige steder i kroppen, så jeg kan veksle. Jeg har lært vigtigheden af, at mit nervesystem kan følge med ud af min komfortzone, hvilket jeg har brugt dagligt i min tilbagevenden til livet; når det bliver utrygt, så hjem igen og finde ro og på den måde styrkes langsomt. Ja og så gav hun mig et varmt kram midt i coronatiden hvor den slags var forbeholdt de allernærmeste. Det siger meget om hende. Tak er kun et fattigt ord. ”

- Mette, 43 år, tidligere klient

Billede 02.08.2023 12.21.31.jpg

LIDT MERE INFO

Traumeinformeret Kropsterapi er en efteruddannelse i ikke-invasiv manuel og somatisk behandling af krop, nervesystem og traumer for terapeuter og mennesker i omsorgsfag.

 

Hvis man ikke har en uddannelse som kropsterapeut eller anden form for terapi eller manuel behandling, kan man ansøge om dispensation skriftligt via kontaktformularen.

 

På Traumeinformeret kropsterapi går du over 11 måneder på et hold med andre. At følge og bevidne hinandens udvikling som individer og gruppe kan både være udfordrende og berigende.

Mellem modulerne er det et krav, for at kunne certificeres, at du giver 5 elev-behandlinger, hvor du kan øve dig på det nye håndværk. I starten kortere sessioner med klienter (det kan godt være venner og bekendte) uden de store udfordringer. Hvis du i forvejen er terapeut og udbyder sessioner, skal disse sessioner være særskilte og udbydes som elev-behandlinger i Traumeinformeret Kropsterapi. Dette er så du får et trygt rum uden præstationspres at øve dig i og så klienterne forstår, at du er under uddannelse. Sideløbende og efterfølgende integreres tilgangen organisk i dit liv og arbejde.

Der er 160 timers  fysisk undervisning spredt over de 11 moduler. Der til kommer den individuelle session med Evaloa, øveklienter, øvedage, eksamen og forberedelse til hvert modul. I alt er uddannelsen på 250 timer.

I forhold til Corona så følger vi sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer for uddannelsesinstitutioner. Hvis der sker nedlukning, rykkes undervisningsmoduler.

CERTIFICERING

​For at kunne gå til eksamen, skal du have fremmøde på 85% og haft 50 prøvesessioner. 

 

Til eksamen afleverer du en opgave eller et andet kreativt produkt om et emne, vi har dækket på uddannelsen samt giver en behandling af en klient som superviseres af 2 af dine undervisere. Det foregår i et så trygt rum som muligt.

 

På baggrund af  dit samlede forløb på uddannelsen og med udgangspunkt i din eksamen, vurderes det, om du får dit certifikat. Har du af en eller anden grund ikke udfoldet dit potentiale, så tager vi sammen stilling til hvad der er brug for.

TIDER FOR UDDANNELSESDAGE

 

Mandage kl 10.00 -16.00

Tirsdage kl 09.00 – 16.00

 De to onsdage kl 09.00 - 16.00

Sidste modul er planlagte eksamener og fejring

STED

 

NOR: Nordic Health House

 

Hejrevej 30, 3.sal, 2400 København NV

PRIS FOR UDDANNELSEN

62.500 kr

 

Ved tilmelding betales 12.500 kr.  Restbeløb betales før start. Du har mulighed for at betale restbeløbet i 4 rater á 12.500 kr.

Uddannelsen skal som udgangspunkt være betalt før start. 

Hvis du er interesseret i uddannelsen, men har brug for længere tid til afbetaling,

kan du kontakte os om mulighederne for flere rater i afbetalingsordningen eller afbetaling mens uddannelsen pågår.

HANDELSBETINGELSER

 

Frokost er ikke inkluderet i prisen. Man skal selv medbringe lagen og tæppe på uddannelsesdage. 

LITTERATURLISTE

(til inspiration)
 

Den følsomme hjerne, Susan Heart

Trauma and the unbound body, Judith Blackstone

Den tavse stemme, Dr. Peter A. Levine

The polyvagal Theory, Stephen W. Porges

The Polyvagal theory in Therapy, Deb Dana

The Body Keeps the Score, Bessel Van Der Kolk

Ansøgningsskema

ANSØGNINGSSKEMA

Tak. Jeg vender tilbage til dig hurtigst muligt.

bottom of page